top of page

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате Услугата, и Ви разказва за Вашите права на поверителност и за това как Ви защитава законът.

Ние използваме Вашите Лични данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Като използвате Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Тълкуване и определения

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на тази Политика за поверителност:

 • Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нея

 • Свързано лице означава обект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с дадена страна, като "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които имат право на глас при избора на директори или други ръководни органи.

 • Дружеството (наричано в настоящото споразумение "Фирма", "Ние", "Нас", “Дружество” или "Нашето") се отнася до Toni&Lou, SMART24 OOD, 43,бул. Княгиня Мария Луиза 43, Пловдив, 4018, България.

 

За целите на ОРЗД Дружеството е администратор на данни.

 • Бисквитките са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от даден уебсайт и съдържат данни за историята на сърфирането Ви в този уебсайт, както и много други приложения.

 • Страна се отнася за: България

 • За целите на ОРЗД (Общия регламент за защита на данните) Администратор на данни е Дружеството като юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на Лични данни.

 • Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

 • ОРЗД се отнася до Общия регламент на ЕС за защита на данните.

 • Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице.

 

За целите на ОРЗД Лични данни означава всяка информация, свързана с Вас, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната Ви идентичност.

 • Услуга се отнася до Уебсайта.

 • Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. То се отнася до дружества или физически лица от трети страни, наети от Дружеството за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Дружеството, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за подпомагане на Дружеството при анализа на начина на използване на Услугата. За целите на ОРЗД Доставчиците на услуги се считат за Обработващи лични данни.

 • Данните за използване се отнасят до автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на дадена страница).

 • Уебсайтът се отнася за Toni&Lou, достъпен от http://www.toni-lou.com

 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.


Съгласно ОРЗД Вие можете да бъдете наричани Субект на данни или Потребител, тъй като Вие сте физическото лице, което използва Услугата.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, Ние може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране на Вашето име. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес

 • Име и фамилия

 • Телефонен номер

 • Адрес, държава, провинция, пощенски код, град

 • Данни за използване


Данни за използване

Данните за използване се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, Ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на мобилното Ви устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникалните идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Възможно е също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.


Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата Услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на Нашата Услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или Бисквитки на браузъра. Бисквитката е малък файл, който се поставя на Вашето устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да отказва всички Бисквитки или да показва кога се изпраща Бисквитка. Въпреки това, ако не приемате Бисквитките, е възможно да не можете да използвате някои части от нашата Услуга. Освен ако не сте променили настройките на Вашия браузър така, че да отказва Бисквитки, нашата Услуга може да използва Бисквитки.

 • Уеб маяци. Някои раздели на нашата Услуга и нашите имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани още ясни подаръци, пикселни маркери и еднопикселни подаръци), които позволяват на Дружеството например да брои потребителите, които са посетили тези страници или са отворили имейл, както и за други свързани със статистиката на уебсайта (например регистриране на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).


Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни". Постоянните Бисквитки остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните Бисквитки се изтриват веднага след като затворите Вашия уеб браузър. Научете повече за "бисквитките" в статията на уебсайта Политики за поверителност.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни Бисквитки за целите, посочени по-долу:

1. Необходими / съществени Бисквитки

Тип: Сесийни бисквитки

Администрира се от: Нас

Цел: Тези Бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставим услугите, достъпни чрез Уебсайта, и да Ви позволим да използвате някои от неговите функции. Те спомагат за удостоверяване на автентичността на потребителите и за предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без тези Бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и Ние използваме тези Бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

2. Политика за бисквитките / Уведомление за приемане на Бисквитките

Вид: Постоянни бисквитки

Администрира се от: Нас

Цел: Тези Бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на Бисквитки на Уебсайта.

3. Бисквитки за функционалност

Тип: Постоянни бисквитки

Администрирани от: Нас

Тези Бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате Уебсайта, като например запомняне на Вашите данни за вход или езикови предпочитания. Целта на тези Бисквитки е да Ви предоставим по-персонално преживяване и да избегнем необходимостта да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.

4. Бисквитки за проследяване и ефективност

Вид: Постоянни бисквитки

Администрира се от: Трети страни

Цел: Тези Бисквитки се използват за проследяване на информация за трафика към Уебсайта и за това как потребителите използват Уебсайта. Информацията, събрана чрез тези Бисквитки, може пряко или косвено да Ви идентифицира като индивидуален посетител. Това е така, защото събраната информация обикновено е свързана с псевдонимен идентификатор, свързан с устройството, което използвате за достъп до Уебсайта. Възможно е също така да използваме тези Бисквитки, за да тестваме нови страници, функции или нова функционалност на Уебсайта, за да видим как нашите потребители реагират на тях.


Използване на вашите лични данни

 

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, включително за да наблюдаваме използването на нашата Услуга.

 • За управление на Вашия акаунт: за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.

 • За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на продукти, артикули или услуги, които сте закупили, или на друг договор с нас чрез Услугата.

 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например известия за натискане на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализации на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.

 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

 • За да управляваме Вашите заявки: За да обслужваме и управляваме Вашите заявки към Нас.

 • За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация, за да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура, при която Личните данни, съхранявани от Нас за потребителите на нашите Услуги, са сред прехвърлените активи.

 • За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашето преживяване.


Можем да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчиците на услуги: Можем да споделим Вашата лична информация с доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга, за обработка на плащания, за да се свържем с Вас.

 • За бизнес трансфери: Можем да споделим или прехвърлим Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.

 • С филиали: В такъв случай ще изискваме от тези филиали да спазват настоящата Политика за поверителност. Свързаните лица включват Нашата компания майка и всички други дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с Нас.

 • С бизнес партньори: Можем да споделим Вашата информация с Наши бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

 • С други потребители: когато споделяте лична информация или взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън.

 • С Вашето съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Вашето съгласие.

 

Запазване на вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за изпълнение на нашите правни задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще запази Данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за ползване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на Нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Прехвърляне на вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.

Съгласието Ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Дружеството ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице подходящи мерки за контрол, включително за сигурността на Вашите данни и друга лична информация.


Изтриване на вашите лични данни

 

Имате право да изтриете или да поискате от Нас да Ви помогнем да изтриете Личните данни, които сме събрали за Вас.

Нашата Услуга може да Ви даде възможност да изтриете определена информация за Вас от рамките на Услугата.

Можете да актуализирате, променяте или изтривате Вашата информация по всяко време, като влезете във Вашия Акаунт, ако имате такъв, и посетите раздела с настройки на акаунта, който Ви позволява да управлявате Вашата лична информация. Можете също така да се свържете с Нас, за да поискате достъп, да коригирате или да изтриете лична информация, която сте ни предоставили.

Моля, имайте предвид обаче, че може да се наложи да запазим определена информация, когато имаме правно задължение или законно основание да го направим.

Разкриване на вашите лични данни

Бизнес транзакции
Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще Ви уведомим преди прехвърлянето на Вашите Лични данни, които стават обект на различна Политика за поверителност.

Органите на реда
При определени обстоятелства от Дружеството може да се изисква да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите Лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да:

 • Спазване на правно задължение

 • Защита и защита на правата или собствеността на Дружеството

 • Предотвратяване или разследване на евентуални нарушения във връзка с Услугата.

 • Защита на личната безопасност на Потребителите на услугата или на обществеността

 • Защита от правна отговорност

 

Сигурност на вашите лични данни

Сигурността на Вашите Лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

Подробна информация за обработката на вашите лични данни

Доставчиците на услуги, които използваме, може да имат достъп до Вашите Лични данни. Тези доставчици от трети страни събират, съхраняват, използват, обработват и прехвърлят информация за Вашата дейност в Нашата услуга в съответствие с техните Политики за поверителност.

 

Анализ

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете да предоставяте на Google Analytics данни за дейността си в Услугата, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява на JavaScript-а на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Analytics информация за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките на Google за защита на личните данни, моля, посетете уебстраницата на Google за защита на личните данни и условията:

https://policies.google.com/privacy

 

Имейл маркетинг

Можем да използваме Вашите Лични данни, за да се свържем с Вас с бюлетини, маркетингови или рекламни материали и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете от получаването на някоя или всички тези комуникации от Нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с Нас.

Можем да използваме Доставчици на услуги за имейл маркетинг, за да управляваме и изпращаме имейли до Вас.

Плащания

Възможно е да предоставяме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай може да използваме услуги на трети страни за обработка на плащанията (напр. процесори за обработка на плащания).

Ние няма да съхраняваме или събираме данни за Вашата платежна карта. Тази информация се предоставя директно на Нашите обработващи плащанията трети страни, чието използване на Вашата лична информация се урежда от тяхната Политика за поверителност. Тези обработващи плащанията се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, който е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се гарантира сигурната обработка на платежна информация.
 

Stripe

Политиката им за поверителност може да се види на адрес https://stripe.com/us/privacy

PayPal

Тяхната политика за поверителност може да видите на https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 Поверителност на ОРЗД

Правно основание за обработка на лични данни съгласно ОРЗД

Можем да обработваме Лични данни при следните условия:

 • Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработка на Лични данни за една или повече конкретни цели.

 • Изпълнение на договор: Предоставянето на Лични данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Вас и/или за всички преддоговорни задължения.

 • Правни задължения: Обработването на Лични данни е необходимо за спазването на правно задължение, на което Дружеството е субект.

 • Жизнени интереси: Обработването на лични данни е необходимо, за да се защитят Вашите жизнени интереси или тези на друго физическо лице.

 • Обществени интереси: Обработката на лични данни е свързана със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на Дружеството.

 • Легитимни интереси: Обработването на Лични данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството.

 

Във всеки случай Дружеството с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

 

Вашите права съгласно ОРЗД

Дружеството се задължава да спазва поверителността на Вашите Лични данни и да Ви гарантира, че можете да упражнявате правата си.

Съгласно настоящата Политика за поверителност и по закон, ако се намирате в ЕС, имате право да:

 • да поискате достъп до Вашите Лични данни. Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Винаги, когато това е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите Лични данни директно в раздела за настройки на Вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем. Това също така Ви дава възможност да получите копие от Личните данни, които съхраняваме за Вас.

 • да поискате коригиране на Личните данни, които съхраняваме за Вас. Имате право да поискате коригиране на всяка непълна или неточна информация, която съхраняваме за Вас.

 • Възразяване срещу обработката на Вашите Лични данни. Това право съществува, когато разчитаме на легитимен интерес като правно основание за нашата обработка и има нещо във Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг.

 • да поискате изтриване на Вашите Лични данни. Имате право да поискате от Нас да изтрием или премахнем Лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме.

 • да поискате прехвърляне на Вашите Лични данни. Ние ще предоставим на Вас или на избрана от Вас трета страна Вашите Лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Моля, обърнете внимание, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте дали съгласието си да бъде използвана от Нас или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.

 • да оттеглите съгласието си. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на вашите лични данни. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до определени специфични функционалности на Услугата.

 

Упражняване на вашите права за защита на данните по ОРЗД

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране и възражение, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания. Ако подадете искане, Ние ще се постараем да Ви отговорим във възможно най-кратък срок.

Имате право да подадете жалба до Орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашите лични данни от Наша страна. За повече информация, ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, свържете се с Вашия местен орган за защита на данните в ЕИП.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е предназначена за лица под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с Нас. Ако узнаем, че сме събрали Лични данни от лица под 13-годишна възраст без проверка на родителското съгласие, Ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от Нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласие като правно основание за обработване на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, Ние може да поискаме съгласието на Вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви съветваме да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние не контролираме и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете или услугите на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме Политиката си за поверителност от време на време. Ние ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или на видно място в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

bottom of page