top of page

Условия за ползване

Този уебсайт се управлява от Toni&Lou. Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за Toni&Lou. Toni&Lou предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и уведомления, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия ("Условия за ползване", "Условия"), включително допълнителните условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Условия за ползване на услугата се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без да се ограничават до потребители, които са браузъри, продавачи, клиенти, търговци и/или вносители на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете в нашия уебсайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било Услуги. Ако настоящите Условия за ползване се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до настоящите Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаването на използването на уебсайта или достъпът до него след публикуването на промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин е хостван в Wix. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, или че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте ни дали съгласието си да позволим на всички ваши непълнолетни зависими лица да използват този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито пък да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право) при използването на Услугата.

Не трябва да пренасяте никакви червеи или вируси, нито какъвто и да е код с разрушителен характер.

Нарушението на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите ви.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че Вашето съдържание (с изключение на информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобрази и адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитни карти винаги се криптира по време на прехвърлянето по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или до който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от наша страна.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по друг начин не засягат настоящите условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти могат да се променят без предизвестие.

Запазваме си правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че изобразяването на който и да е цвят на монитора на вашия компютър ще бъде точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги за всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или Услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да преустановим предлагането на който и да е продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна там, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на закупените или получени от Вас продукти, Услуги, информация или други материали ще отговори на очакванията Ви, нито че всички грешки в Услугата ще бъдат отстранени.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРВАНЕ И СМЕТКАТА

Запазваме правото си да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем по своя преценка да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай че направим промяна или отменим поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и/или адреса за фактуриране/телефона, предоставени в момента на извършване на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Съгласявате се да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате информацията за профила си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата и датите на валидност на кредитните карти, за да можем да извършваме транзакциите ви и да се свързваме с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане на стоки.

РАЗДЕЛ 7 – ПЛАЩАНЕ

В нашия магазин обикновено се предлагат следните начини на плащане:

Кредитна карта:

В процеса на поръчване въвеждате данните на кредитната си карта. Картата ви ще бъде таксувана веднага след подаване на поръчката.

 

PayPal, PayPal Express:

За да платите сумата по фактурата чрез доставчика на платежни услуги (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург („PayPal“)

Tрябва да се регистрирате в PayPal, да се идентифицирате с данните си за достъп и да потвърдите платежното нареждане. Платежната транзакция се извършва от PayPal веднага след подаване на поръчката. Ще получите допълнителна информация по време на процеса на поръчване.

PayPal може да предложи на регистрираните клиенти на PayPal, избрани според собствените им критерии, допълнителни методи за плащане в клиентския акаунт. Ние обаче нямаме влияние върху предлагането на тези начини; другите индивидуално предлагани методи на плащане се отнасят до вашите правни отношения с PayPal. Можете да намерите повече информация за това във вашия акаунт в PayPal.

РАЗДЕЛ 8 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни материали (например участия в конкурси) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани общо "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате. Ние не сме и няма да бъдем задължени: (1) да пазим в тайна каквито и да било коментари; (2) да изплащаме компенсация за каквито и да било коментари; или (3) да отговаряме на каквито и да било коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, обидно, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, лична собственост или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

РАЗДЕЛ 9 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, може да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 10 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОТЗИВИ И ДРУГИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни материали (например участия в конкурси) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани общо "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате. Ние не сме и няма да бъдем задължени: (1) да пазим в тайна каквито и да било коментари; (2) да изплащаме компенсация за каквито и да било коментари; или (3) да отговаряме на каквито и да било коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, обидно, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, лична собственост или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

РАЗДЕЛ 11 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Запознайте се с нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 12 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчките, ако информацията в Услугата или на някой свързан уебсайт е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).

Не поемаме задължение да актуализираме, променяме или разясняваме информацията в Услугата или на свързания уебсайт, включително, но не само, информацията за цените, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Никоя посочена дата на актуализация или обновяване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като указание, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 13 - ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание:

(а) с каквато и да е незаконна цел; (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате или да нарушавате нашите права върху интелектуалната собственост или правата върху интелектуалната собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, унижавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събирате или проследявате лична информация на други лица; (и) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или остъргване; (й) за всякакви непристойни или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 14 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Съгласявате се, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределени периоди от време или да прекратим услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и Услуги, които ви се предоставят чрез услугата, се предоставят (освен ако не е изрично посочено от нас) "както е" и "както е налично" за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, собственост и ненарушаване на права.

В никакъв случай Toni&Lou, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели няма да носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от какъвто и да било вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали се основават на договор, деликт (включително небрежност), стриктна отговорност или друго, произтичащо от използването на услугата или на продукти, закупени чрез услугата, или за всякакви други претенции, свързани по какъвто и да е начин с използването на услугата или на продукт, включително, но не само, за грешки или пропуски в съдържанието, или за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на съдържание (или продукт), публикувано, предавано или по друг начин достъпно чрез услугата, дори и да сте уведомени за възможността за това.

Тъй като някои страни или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива страни или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

РАЗДЕЛ 15 – ЗАЩИТА

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Toni&Lou и нашите родителни и дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, отправени от трети страни, поради или в резултат на нарушаване от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушаване на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 16 – НЕЗАВИСИМОСТ

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба въпреки това ще бъде приложима в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване, като това определение няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 17 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете да спазите или подозираме, че не сте спазили някое от условията или разпоредбите на настоящите Условия за ползване, ние също така можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете задължени за всички дължими суми до датата на прекратяване включително; и/или съответно можем да ви откажем достъп до нашите Услуги (или до част от тях).

РАЗДЕЛ 18 – ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас и уреждат използването на Услугата от Ваша страна, като заместват всички предишни или едновременни споразумения, комуникации и предложения, независимо дали устни или писмени, между Вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват в ущърб на изготвящата ги страна.

РАЗДЕЛ 19 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България.

РАЗДЕЛ 20 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването на нашия уебсайт или Услугата или достъпа до тях след публикуването на промени в настоящите Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 21 – КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Ние сме се подчинили на следните кодекси за поведение:
Trusted Shops ( https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf )

РАЗДЕЛ 22 – УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Европейската комисия предоставя готова платформа за онлайн решаване на спорове (ОС), която можете да намерите тук. Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

РАЗДЕЛ 23 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Условията за ползване на услугата трябва да ни изпратите на адрес info@toni-lou.com.

Информацията ни за контакт е публикувана по-долу:

СМАРТ24 ООД
43, Кн. бул. Мария Луиза.
Пловдив, 4018
България

Имейл: info@toni-lou.com
ДДС номер: BG207051323

bottom of page